قیمت کولر گازی اینورتر هیوندای چه قدر است؟

کولر گازی هیوندای اینورتر در ظرفیت های مختلف روانه بازار ایران میشود.

این ظرفیت ها به صورت زیر تقسیم بندی میشود:

کولر گازی هیوندای 9000 اینورتر با قابلیت سرما و گرما دهی حدود 20 متر فضا

کولر گازی هیوندای 12000 اینورتر با قابلیت سرما و گرما دهی حدود 35 متر فضا

کولر گازی هیوندای 18000 اینورتر با قابلیت سرما و گرما دهی حدود 50 متر فضا

کولر گازی هیوندای 24000 اینورتر با قابلیت سرما و گرما دهی حدود 80 متر فضا

قیمت های کولر گازی اینورتر هیوندای با توجه به امکانات و ظریفت کولر از جمله سرد و گرم بودن و.... مشخص میگردد در حال حاضر قیمت کولر گازی اینورتر هیوندای سرد و گرم 9000 حدود 6,500,000 تومان می باشد که این قیمت با دقت به نواسانات ارز و مقدار موجودی در بازار بالا و پائین میرود.